Ako bude vyzerať lyžovanie v budúcnosti očami značky Atomic
10.10.2023

Ako bude vyzerať lyžovanie v budúcnosti očami značky Atomic

Hory definujú nás samých. Inšpirujú nás hľadať nové spôsoby, ako vytvárať kvalitnejšiu lyžiarsku výstroj. Sú zároveň spojením s rôznymi lyžiarskymi komunitami po celom svete. Bohužiaľ, situácia sa mení. Globálne systémy, ktoré dlho udržiavali našu ekologickú rovnováhu sú narušené ľudskou činnosťou a emisiami. Vo vysokohorských oblastiach pociťujeme dôsledky výraznejšie, ako kdekoľvek inde. Dvojnásobný nárast teplôt v týchto oblastiach v porovnaní s celosvetovým priemerom vedie k ústupu ľadovcov, skracovaniu zimného obdobia a čoraz väčšej závislosti lyžiarskych stredísk na umelom zasnežovaním. 

Pokiaľ potrebujete poradiť s výberom vhodných lyží, lyžiarok alebo príslušenstva, tak vám radi poradíme. Zastavte sa v niektorej z našich predajni Najšport alebo nám zanechajte správu. Naši špecialisti vám radi a ochotne poradia.

Kľúčové princípy ekológie očami Atomicu
Ekologické zmeny vo výrobe z časového hľadiska
Modelová rada Backland - Udržateľnosť, ako súčasť myšlienky Atomicu
Kolekcia Backland predbieha konkurenciu
Pár slov na záver

Kľúčové princípy ekológie očami Atomicu

 • Naliehavosť a význam: Ochrana životného prostredia má kľúčový význam pre ľudstvo a našu planétu. Veríme, že prevzatie zodpovednosti a usmerňovanie krokov správnym smerom budú mať pozitívny vplyv aj na obchodnú činnosť značky Atomic.
 • Založené na vede: Nutnosť reagovať na ďalšie výzvy môže byť efektívne len vtedy, ak budeme mať základ v reálnych dôkazoch. V prípade, keď dôkazy nie sú k dispozícii, budeme sa snažiť ich získať. Ak budeme musieť prijímať kompromisy, budeme o nich otvorene hovoriť. Nebudeme šíriť žiadne tvrdenia, ktoré nevieme sami opodstatniť.
 • Súčasť podnikateľskej činnosti: Udržateľnosť nepovažujeme za marketingovú taktiku. Naopak, stáva sa dôležitým vnútorným prvkom našho obchodného modelu a značky, ktorý odzrkadľuje naše hodnoty a napĺňa našu misiu.
 • Pokora a transparentnosť: Vytvoriť udržateľný podnik v rámci sveta lyžovania a prispievať k širším systémovým zmenám je veľmi náročné. Na tejto ceste sa stretáme s neúspechmi, komplikáciami a prekážkami. Zaväzujeme sa, že o nich budeme otvorene informovať, pokúsim sa nájsť riešenia problémov.
 • Spoločné akcie: Táto agenda prekračuje naše vlastné možnosti. Chceme prispievať technickými inováciami, hľadať riešenia problémov a vytvárať priestor pre spoločné akcie vo väčšom rozsahu.
 • Inovácie: Udržateľnosť berieme ako významný impulz pre významné inovácie. K obmedzeniam pristupujeme s duchom výzvy a vyhýbame sa povrchným riešeniam.
 • Dlhodobé plány a záväzky: Naša cesta k opatreniam na ochranu klímy sa vyvíjala celé desaťročia. Od začiatku 90. rokov minulého storočia sme investovali do projektov zameraných na zvýšenie ekologickej efektívnosti, čo viedlo k zníženiu uhlíkovej stopy nášho výrobného závodu v Altenmarkte.

Kľúčové princípy ekológie očami Atomicu

Ekologické zmeny vo výrobe z časového hľadiska

 • Ako to celé začalo, rok 1955: Alois Rohrmoser začal vytvárať svoj prvý pár lyží, ktoré boli ručne vyrezávané priamo v jeho dielni, ktorá leží len 5 kilometrov od dnešného sídla značky Atomic.
 • Prvé ekologické vykurovanie, rok 2005: Atomic nahradil vykurovacie oleje za drevené triesky z lokálnej produkcie. V súčasnosti produkuje 6,39 GWh energie ročne z obnoviteľných zdrojov. Týmto prechodom sa podarilo znížiť emisie CO2 o 2176 ton a environmentálna záťaž sa znížila o 95 % v porovnaní s predchádzajúcim riešením.
 • Rekuperácia tepla, rok 2013: Pri spojovaní jednotlivých vrstiev lyží v lisoch vzniká obrovské množstvo tepla. Tým, že Atomic využíva časť tohto tepla na vykurovanie, úspešne redukuje spotrebu energie v celej výrobnej hale.
 • Elektrická energia z obnoviteľných zdrojov, rok 2014: V celom výrobnom procese v Altenmarktu sa používa obnoviteľná energia v plnom rozsahu, čo predstavuje 100 %. V porovnaní s bežným energetickým mixom v Rakúsku sa podarila znížiť environmentálna záťaž o neuveriteľných 97,45 %.
 • Led osvetlene vo výrobe, rok 2020: V porovnaní s rokom 2019 všetky výrobné budovy v Altenmarktu znížili spotrebu energie o 5 %.
 • Recyklácia drevených pilín, rok 2021: V procese výroby lyží vzniká značné množstvo drevných pilín, ako odpadový materiál. Ich spracovaním na opätovne použiteľné drevotrieskové dosky. Každoročne sa znižujú emisie CO2 pri výrobe o 18,9 ton. Toto opatrenie prispelo k 84 % redukcii emisií v porovnaní s predchádzajúcim kompostovaním pilín.
 • Zameraný aj na skialpinizmus, rok 2023: Pred dvoma rokmi sa skialpové lyže Backland 85 stali prvým produktom v sortimente lyží, ktorý podstúpil analýzu hodnotenia životného cyklu. Vďaka tomuto vedeckému nástroju má Atomic veľmi konkrétny pohľad na vplyv produktov na životné prostredie. Všetky získané údaje sú overené treťou stranou v súlade so štandardmi ISO 14040 a ISO 14044, čo zaručuje ich spoľahlivosť. V prípade lyží Backland 85 boli výsledky jasné. Základné materiály mali najväčší vplyv, pričom komponenty zo sklenených vlákien a živice najviac prispievali k celkovej uhlíkovej stope. Na základe týchto poznatkov naši dizajnéri pracovali s radom nových nástrojov a vytvorili prototypy, ktoré nielenže znižovali vplyv samotných lyží, ale tiež zlepšovali ich výkon v teréne.

Ekologické zmeny vo výrobe z časového hľadiska

Modelová rada Backland - Udržateľnosť, ako súčasť myšlienky Atomicu

Vízia značky Atomic je znížiť do roku 2030 emisie oxidu uhličitého zo všetkých výrobkov na polovicu. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné poznať uhlíkovú stopu produktov v súčasnosti. Práve na to slúži nástroj hodnotenia životného cyklu (LCA), ktorý poskytuje presný prehľad o vplyve produktov na životné prostredie - od surovín, ktoré sa používajú, až po nakladanie s produktom po skončení životnosti. Na zabezpečenie spoľahlivosti všetkých získaných dát sú konečné výsledky vypočítané tretími stranami, v tomto prípade spoločnosťou Daxler & Mer. Doposiaľ boli uskutočnené detailné analýzy LCA v rámci sortimentu lyžiarskych topánok a lyží, pričom emisie sa líšia v závislosti od toho, či je produkt vyrobený vo výrobných závodoch v Rakúsku, Bulharsku alebo Rumunsku. Je však zrejmé, že kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim emisie sú základné materiály, ako už bolo spomenuté vyššie.

Modelová rada Backland - Udržateľnosť, ako súčasť myšlienky Atomicu

Kolekcia Backland predbieha konkurenciu

Kolekcia a modelová rada Backland je inšpiráciou pre dokonalý zážitok na svahu. Jedným z krokov, ktorým sa Atomic snaží znížiť náš vplyv na životné prostredie, je nová konštrukcia skialpových lyží Backland s šírkou pod pätou 85-95 mm. Tieto lyže majú nový jadro vyrobené z ľahkého topoľového dreva z miestnych zdrojov a obsahujú menej sklenených vlákien, živice a kovu. Výsledkom je priemerné zníženie emisií CO2 o 30 %. Odteraz sa Atomic zaväzuje vykonávať analýzy hodnotenia životného cyklu pre každý produkt, ktorý navrhne, s cieľom dosiahnuť nielen zlepšenie výkonu, ale aj zníženie environmentálnej záťaže.

Kolekcia Backland predbieha konkurenciu

Pár slov na záver

Hory definujú nás samých a predstavujú spojenie s lyžiarskymi komunitami po celom svete. Avšak, vplyv klimatických zmien na tieto oblasti je nezvratný a naliehavý. Aj Atomic si uvedomuje závažnosť tejto situácie a zaviazal sa k udržateľnému prístupu vo všetkých aspektoch činnosti. Víziou Atomicu je znížiť emisie CO2 zo všetkých našich produktov do polovice do roku 2030, slovami Atomicu: „Sme odhodlaní dosiahnuť tento cieľ prostredníctvom transparentnosti, vedecky podložených riešení a inovácií. Naša kolekcia Backland je ukážkou tohto záväzku a znížili sme jej uhlíkovú stopu o 30 %. S podporou našich komunít veríme, že môžeme chrániť naše hory a prírodu pre budúce generácie.”

Páčil sa vám článok? Prečítajte si aj ďalšie podobné blogy:

Tím Najšport