Denník servisáka - Ako nastaviť viazanie na lyžiach
01.12.2021

Denník servisáka - Ako nastaviť viazanie na lyžiach

Správne nastavené viazanie na lyžiach je tou najdôležitejšou vecou, ktorá by vás mala počas lyžovačky zaujímať. Nastavenie vypínania musí fungovať správne na 100 % a rozhodne musíte zohľadniť základné parametre lyžiara - hmotnosť, výšku, vek, lyžiarske skúsenosti, štýl jazdy a dĺžku lyžiarky v milimetroch. 

Môžeme sa domnievať, koľko zranení na svahu bolo spôsobeným nesprávnym nastavením viazania. Štandardne platí, že viac ako 35 % všetkých úrazov na svahu je spôsobeným neodborným nastavením viazania. Na zistenie správneho nastavenia viazania je potrebná špeciálna tabuľka, ktorá zohľadní všetky dôležité parametre jazdca, ale nikdy nezaručuje stopercentné nastavenie.

Ako u nás prebieha servis?
Základná kontrola a nastavenie viazania
Montáž viazania
Tabuľka rozsahu DIN pri nastavení viazania
Lyžiarske skúsenosti a štýl jazdy
Poďme si určiť správny postup nastavenia
Pár odporúčaní na záver

Ako u nás prebieha servis?

Chcete vedieť ako u nás v Najšporte prebieha profesionálny servis lyží od A po Z? Pozrite si nasledovné video

Základná kontrola a nastavenie viazania

Medzi základnú kontrolu viazania patrí správne upevnenie päty a špičky na lyžiarskom viazaní, správne nastavenie vzdialenosti medzi špičkou a pätou a určenie vypínacej sily - teda momentu, kedy vám lyžiarske viazanie a lyžiarku odopne. Správe nastavenia a montáž viazania by mal vykonávať odborný lyžiarsky servis, ktorý disponuje prístrojom na meranie vypínacích momentov.

Nastavenie viazania

Montáž viazania

Väčšina typov lyžiarskeho viazania disponuje jednoduchou montážou, kde stačí viazanie nasadiť na presne vymedzenú platformu a zohľadniť pritom dĺžku lyžiarky, resp. veľkosť skeletu v milimetroch. 

Pokiaľ je potrebné viazanie na lyžu priamo namontovať, ide o napr. race lyže, skialpinistické lyže alebo rôzne detské lyže, tak potrebujete špeciálnu šablónu, vŕtacie skrutky a uťahovačku s presným momentom doťahovania, aby nedošlo k strhnutiu závitu alebo nezvratnému poškodeniu lyží. V tomto prípade vám jednoznačne odporúčame obrátiť sa na náš servis lyží, ktorý disponuje najmodernejšími technológiami. K dispozícií máme špeciálne šablóny podľa značiek a typov viazania, presné technické postupy na uťahovanie a montáž.

Tabuľka rozsahu DIN pri nastavení viazania

Tabuľka rozsahu jednotnej kalibrovanej stupnice nastavenia vypínacej sily DIN (Deutsche Industrie Normen) platí pre všetky druhy viazania od začiatku 80 rokov. Počas svojho vývoja prešla mnohými zmenami pričom sa jedná o najdôležitejší bezpečnostný prvok lyžiarskeho viazania. Tabuľka rozsahu DIN je rozdelená do 4 hlavných kategórií:

  • Do 2,5 - pre malé deti
  • Do 6 - pre staršie deti a mládež
  • Do 9 - pre ženy
  • Do 10 - pre mužov

Nastavenie viazania DIN

Lyžiarske skúsenosti a štýl jazdy

Podľa štýlu jazdy a všeobecných lyžiarskych skúseností sa určite typ lyžiara od 1 až po 3. Malo by sa jednať o lyžiarov začiatočníkov, mierne až stredne pokročilých, pokročilých a expertov. Zvýšenú pozornosť musíme venovať vypínacej sile pri deťoch mladších ako 10 rokov a ľahších ako 10 kg. Rovnako pozor treba dávať aj na lyžiarov starších ako 55 rokov, ktorí vyžadujú o čosi nižšiu silu vypínacieho momentu, ako u bežných lyžiarov v strednom veku.

Typ lyžiara číslo 1

Jedná sa o veľmi opatrného lyžiara, ktorý jazdí na modrých zjazdovkách s nízkym až stredným sklonom. Patria sem začiatočníci a mierne pokročilí jazdci, ktorí ovládajú základy lyžiarskej techniky, jazdia veľmi pomaly a opatrne. V tomto prípade sa viazanie nastavuje na nízku vypínaciu silu.

Typ lyžiara číslo 2

Ide o športového lyžiara, ktorý jazdí na červených zjazdovkách so stredným až prudkým sklonom. Zaradiť tu môžeme mierne pokročilých až pokročilých jazdcov, ktorí dobre ovládajú techniku lyžovania, jazdia strednou rýchlosťou a majú dobrú kondíciu. V takomto prípade môžeme viazanie nastaviť na strednú vypínaciu silu.

Typ lyžiara číslo 3

Do tretieho typu môžeme zaradiť lyžiara, ktorý jazdí na čiernych zjazdovkách s prudkým sklonom svahu. Patria sem pokročilí jazdci a experti, ktorí perfektné ovládajú techniku lyžovania, zvládajú náročné zjazdy, jazdia rýchlo a nekompromisne. V tomto prípad nastavíme vypínanie viazania na vyššiu vypínaciu silu. 

Poďme si určiť správny postup nastavenia

Tabuľka pre určenie správneho vypínacieho momentu lyžiarskeho viazania:

Hmotnosť (v kg)

Výška (v cm)

Kód lyžiara

Do 250

251 - 270

271 - 290

291 - 310

311 - 330

nad 331

10 -13 - A 0,75 0,75 - - - -
14 - 17 - B 1 1 0,75 - - -
18 - 21 - C 1,5 1,25 1 - - -
22 - 25 - D 1,75 1,5 1,5 1,25 - -
26 - 30 - E 2,25 2 1,75 1,5 1,5 -
31 - 35 - F 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,75
36 - 41 - G 3,5 3 2,75 2,5 2,25 2
42 - 48 do 148 H - 3,5 3 3 2,75 2,5
49 - 57 149 - 157 I - 4,5 4 3,5 3,5 3
58 - 66 269 - 166 J - 5,5 5 4,5 4 3,5
67 - 78 167 - 178 K - 6,5 6 5,5 5 4,5
79 - 94 179 - 194 L - 7,5 7 6,5 6 5,5
nad 95 nad 195 M - - 8,5 8 7 6,5
N - - 10 9,5 8,5 8
O - - 11,5 11 10 9,5

Poďme si určiť správny postup nastavenia

V prvom rade si musíme určiť kód lyžiara označený písmenom A až M. Tento kód zohľadňuje vek a váhu lyžiara. Pokiaľ sa nenachádza výška a váha v rovnakom riadku, tak zvolíme nižšie uvedenú hodnotu. Napríklad vážite 90 kg, ale máte výšku 195 cm - v takomto prípade uvediete kód lyžiara L. Pozor však na deti do 148 cm, tu pracujeme len na základe váhového limitu. Do úvahy vôbec neberieme výškový rozsah.

V druhom kroku si upravíme korekciu lyžiara na základe lyžiarskych skúsenosti - tu berieme v úvahu typ 1 až 3 a veku jazdca. Ak ste typ lyžiara číslo 1, tak ostávate na pôvodnom riadku. Pri type číslo 2 zvolíte vyšší kód o jeden stupeň a pri type 3 o dva stupne. Napríklad vážite 90 kg, máte výšku 190 cm a ste pokročilejšíc jazdec - zvolíte typ lyžiara 2, čiže sa posúvate o 1 stupeň hore (v tomto prípade písmeno M).

V poslednom kroku potrebujete vedieť dĺžku skeletu lyžiarskych topánok v milimetroch pre určenie definitívnej hodnoty pre nastavenie vypínacej sily. Tento údaj je uvedený na vonkajšej strane v milimetroch napr. 295 mm. Ak postupujeme podľa nášho prípadu, teda vážite 90 kg, máte výšku 190 cm, tak pri dĺžke lyžiarok 295 mm zvolíte vypínaciu silu číslo 8.

Berte však do úvahy aj svoj aktuálne vek. Ak máte viac ako 50 rokov, tak musíte zvoliť nižší kód o jeden stupeň. Všetko závisí od vašich lyžiarskych skúseností, zdatnosti, telesnej a zdravotnej stránky, kvalite svalstva a nadobudnutej kondície.

V neposlednom rade môžete využiť zjednodušený spôsob výpočtu správneho nastavenia viazania pomocou špeciálneho kalkulátoru din. Zvoľte váhu lyžiara (Skier Weight), výšku (Skier Height), vek (Skier Age), typ lyžiara (Type 1 - 3) a dĺžku lyžiarskej topánky (Boot Sole Length). Na základe uvedených hodnôt vám kalkulátor automaticky urči približnú hodnotu, na ktorú je potrebné DIN nastaviť. Pozor však na to, že kalkulátor neberie do úvahy vaše jazdné vlastnosti, nevie teda ako jazdíte, zvládate lyžiarsku techniku a tiež nepozná ďalšie premenné. Toto číslo berte len ako orientačnú hodnotu, ktorá sa môže vzhľadom na určité špecifikácie líšiť.

Viazanie

Pár odporúčaní na záver

Pokiaľ si na toto netrúfate vždy sa môžete zastaviť a s nastavením lyžiarskeho viazania vám pomôžu naši skúsení servisáci. Ľahko sa môže stať, že si viazanie zle osadíte a nastavíte na silnú vypínaciu silu, kedy vám lyžu počas pádu nevypne alebo nastavíte na nízku vypínaciu silu a pri väčšom vjazde do oblúkov vám bude lyžu nekontrolovateľne vypínať. Toto všetko môže viesť k vzniku vážnych zranení napr. zlomenín predkolenia a pod.

Ak vás článok zaujal určite si prečítajte aj blog:

Tím Najšport