Úprava a Údržba Hrán
09.04.2019

Úprava a Údržba Hrán

ÚPRAVA HRÁN
Pri údržbe hrán postupovať nasledovne:
1. posúdiť rovinnosť skĺznice
2. úprava spodnej hrany
3. úprava bočnej hrany
4. konečné úpravy hrán
5. oprava hrán

Posúdenie rovinnosti skĺznice
Rovinnosť skĺznice občas skontrolovať kovovým pravítkom alebo uholníkom. Môžeme dostať nasledovné výsledky:

1) Konkávna skĺznica: je vyklenutá dovnútra, lyže ležia na hranách, majú zlú točivosť a sklon zarezávať sa do snehu.
2) Konvexná skĺznica: je vyklenutá von, hrany zle dosadajú, lyže sa zle ovládajú.
3) Rovná skĺznica: od hrany po hranu tvorí rovinu, lyže ležia na skĺznici a hranách, pri správnom nabrúsení hrán sú dobre ovládateľné a točivé.
Ak skĺznica nie je rovná treba dať lyže prebrúsiť do servisu.

Brúsenie hrán
Nenabrúsené lyže sa na tvrdej a zľadovatenej zjazdovke zle ovládajú a nepríjemne sklzávajú. V priebehu niekoľkých hodín, zvlášť na zľadovatenej tvrdej zjazdovke sa držanie lyží na snehu citeľne znižuje a lyže treba častejšie brúsiť. Brúsiť hrany musíme ak lyže podklzávajú a strácame nad nimi kontrolu. Správne nabrúsené lyže majú lepšiu točivosť a lepšie držia na zľadovatenom snehu, umožňujú lepšie vedenie lyží a stabilitu v zákrute, skracuje sa brzdná dráha čo vedie k vyššej bezpečnosti lyžiara a ostatných lyžiarov na zjazdovke.
Spravidla sú hrany lyží od výrobcu nabrúsené pod uhlom 90°. Pred úpravou hrán musíme lyže očistiť. Pri brúsení hrán je vhodné použiť tenké pracovné rukavice a špeciálne náradie (napr. Holmenkol, Toko…), ktoré zabezpečí správnu geometriu uhlov. Pilník ťahať pomaly v smere jazdy. Piliny hneď odstrániť aby sme nepoškriabali skĺznicu.
Spodná hrana (horizontálne brúsenie) uhol α1
Hranu brúsime 5–15 cm vpredu a vzadu pod uhlom približne 0,5°–1,5° zvyšok pod uhlom 0°–0,5°. Zošikmená hrana zvýši točivosť lyží. Švih nemusí byť taký výrazný, lyže sa menej zarezávajú. Trenie lyží bude nižšie.

Bočná hrana (vertikálne brúsenie) uhol α2
Hranu brúsime pod uhlom približne 86°–89°. Nabrúsená bočná hrana výrazne zvyšuje držanie lyží na snehu, ale zároveň sa lyže viac zarezávajú do snehu. Lyže sa dobre vedú a sú bezpečnejšie na tvrdej, zamrznutej zjazdovke. Ak bočná hrana z lyže málo vyčnieva, musíme najprv použiť špeciálny hoblík, ktorým odstránime plast pri hrane.

Bočná a spodná hrana
Kombinovaným brúsením oboch hrán získame prednosti oboch metód. Lyže lepšie držia na snehu a sú ľahšie točivé. Menší uhol bude ostrejší, ale bude mať nižšiu životnosť.
Pre väčšinu lyžiarov je optimum α1 = 0,5°, α2 = 88°.