Od marca platí nová vyhláška, dodržujte 1,5 metra pri predchádzaní cyklistov!
21.03.2022

Od marca platí nová vyhláška, dodržujte 1,5 metra pri predchádzaní cyklistov!

Skvelou správou pre cyklistov je, že sa konečne dočkali zákona, ktorý nariaďuje vodičom motorových vozidiel, aby dodržiavali 1,5 metrovú vzdialenosť pri obchádzaní cyklistov. Vďaka poslancom Národnej rady Slovenskej republiky sa upravil bočný odstup pri predchádzaní cyklistu, chodca a vodičov malých motocyklov či kolobežiek s pomocným motorčekom pri najvyššej povolenej rýchlosti do 50 km za 1 hodinu. Účinnosť zákona je navrhovaná od 1. marca 2022.

Čo očakávať pri dodržiavaní týchto pravidiel?
Jazda na bicykli s dieťaťom
Stručné zhrnutie Zákona o cestnej premávke
Podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
Pravidlá platné pre cyklistov

Čo očakávať pri dodržiavaní týchto pravidiel?

Vďaka stanoveným pravidlám a ostražitosti vodičov v cestnej premávke môžeme očakávať menej dopravných nehôd a úrazov na ceste. Keď sa budú všetci účastníci cestnej premávky držať odporúčaní novely zákona, doprava bude plynulá a bez výrazných obmedzení v dôsledku nejakej nepredvídateľnej situácie. Keď bude vodič pri predbiehaní prihliadať najmä na to v akom vozidle sedí, v akej rýchlosti práve jazdí a aké vozidlo ide predchádzať, vie dopredu dedukovať zníženie svojej rýchlosti na vozovke s dodržaním bezpečnej vzdialenosti od obiehaného predmetu, chodca či vozidla. Rozšírenie zákona je novinkou či už pre vodičov, ktorí predchádzajú, ako aj pre obiehaných vodičov a chodcov.

Zákon o cestnej premávke - Bicykel

Jazda na bicykli s dieťaťom

Popri tejto novele zákona sa schválil aj pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí o základných povinnostiach vodiča pri jazde, odbočovaní, vchádzaní na cestu, ako aj o neohrozenosti cyklistov vo vyznačenej ceste pre nich. Hovorí aj o zákaze zastavenia vozidla na priechode pre chodcov a cyklistov, ako i na mieste predchádzania. Pre cyklistov sa navrhuje aj možnosť zaradiť sa pri odbočovaní vľavo čo najbližšie k ľavej časti vozovky. Ustanovila sa prednosť každého priamo idúceho vozidla či cyklistu pred odbočujúcimi vozidlami bez ohľadu na to, aká je oddelenosť a stavebná forma cesty. Taktiež aj cyklisti, ktorí jazdia súbežne s hlavnou cestou majú po priechode pre chodcov prednosť. Pozmeňujúci návrh sa rozširuje aj o zákaz zastavenia a státia na infraštruktúre určenej pre cyklistov.

Zároveň sa uvažuje aj o možnosti jazdenia po chodníku cyklistom sprevádzajúcich dieťa na bicykli do veku 10 rokov. Rozšírila sa možnosť cyklistov, aby mohli jazdiť vedľa seba, ale na ceste určenej výlučne pre nich. Na iných cestách sa to cyklistom neodporúča, pretože pohyb po nich je veľmi obmedzený a môžu tak ohrozovať nielen seba, ale i vodičov v cestnej premávke. Skupinovej jazdy cyklistov, ktorí by mohli jazdiť vedľa seba je v procese príprav. Ďalšou novinkou je zavedenie dopravnej značky, ktorá bude určovať vymedzenú cestu pre cyklistov, na ktorej bude auto považované ako hosť v prípade, že dopravná značka bude doplnená o dodatkovú tabuľu. No treba brať na vedomie, že aj v tomto prípade budú mať cyklisti prednosť, pretože ste na “ich území”.

Stručné zhrnutie Zákona o cestnej premávke

Znenie Zákona 8/ 2009 Z.z. o cestnej premávke - § 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch platné od 1.03.2022 do 5.07.2022

(1) Cyklisti jazdia vpravo po ceste určenej pre nich. Ak je cesta poškodená, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak svojou činnosťou neohrozia a neobmedzia chodcov, môžu jazdiť na pravej krajnici. Cyklisti mladší ako 10 rokov môžu jazdiť aj po chodníku.

(2) Cyklisti jazdia jednotlivo a za sebou ak sú mimo cyklistickej infraštruktúry. Ak jazdia po ceste pre cyklistov, smú jazdiť 2 vedľa seba. Zakazuje sa jazdenie bez držania riadidiel alebo držania sa iného vozidla, ako aj jazdy spolu s vedením iného vozidla (ďalší bicykel, ručný vozík, predmety, zvieratá), ktorý sťažuje jeho vedenie. Ak sa jedná o bicykel s pedálmi bez pohonu, cyklista musí mať nohy na pedáloch.

(3) Na 1 bicykli jazdí len 1 osoba, avšak ak je osoba staršia ako 15 rokov, môže viesť osobu mladšiu ako 10 rokov na pomocnom sedadle s pevnými opierkami na nohy, v prívesnom vozíku, ktorý je určený na prepravu detí, ako aj na detskom bicykli, ktorý je pevne spojený tyčou s vodiacim bicyklom.

(4) Ak je osoba mladšia ako 10 rokov, na bicykli po poľnej, lesnej a cyklistickej ceste, ako aj v obytnej zóne smie jazdiť len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov.

(5) Ak sa nachádza stojace alebo pomaly idúce auto pred cyklistom, môže ho obehnúť z pravej strany vozovky alebo krajnice, no musí dbať na zvýšenú opatrnosť. Toto pravidlo neplatí v prípade, ak auto bliká smerovkou, ktorá signalizuje zmenu smeru jazdy doprava.

(6) Cesta označená dopravnou značkou pre cyklistov a chodcov nezaručuje bezúhonnosť cyklistu v prípade zrazenia chodca. Cesta je oddelená pruhmi, ktorých symbol určuje, po ktorej strane má ísť cyklista, a po ktorej chodca. Ak to jeden z nich poruší a niečo zlé sa stane, zodpovedný bude narušiteľ. Tento princíp neplatí pri odbočovaní, otáčaní, obchádzaní a predchádzaní, no aj tak sa nesmú vzájomne ohrozovať.

(7) Cesta pre cyklistov je vhodná aj pre lyžiarov, korčuliarov, kolobežkárov, skateboardistov, no aj v tomto prípade musíte zostať obozretní a tolerantní.

(8) Na priechode pre cyklistov jazdite vpravo a pred vjazdom na priechod pre chodcov vojdite v prípade, ak chodcu neohrozíte a prichádzajúce autá nedonútite k náhlej zmene smeru a rýchlosti jazdy.

(9) Ak je cyklista mladší ako 15 rokov je povinný nosiť upevnenú ochrannú prilbu. Toto pravidlo platí aj v prípade prepravovanej osoby.

(10) Počas vedenia vozidla by vodič nemal mať požitý alkohol a ani žiadnu návykovú látku, takisto ani lieky, ktoré majú vplyv na jeho motorické schopnosti a možnosť sústrediť sa. Toto obmedzenie neplatí pre cyklistu, kolobežkára, v prípade, keď množstvo požitej látky nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na 1 liter vydýchnutého vzduchu pri dychovej skúške alebo 0,5 gramu etanolu na 1 kg hmotnosti vyšetrovanej osoby prostredníctvom plynovej chromatografie.

Dodržujte rozostup 1,5 m medzi cyklistom

Podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Vyhláška MDaV SR 134/2018 Z.z. - § 30 Bicykel

(1) Spoľahlivá výbava bicykla vhodného do cestnej premávky musí mať:

  • 2 od seba nezávislé účinné brzdy s rôznym odstupňovaním brzdenia
  • zaslepené konce rúrok riadidiel pomocou zátok
  • zakončené ovládacie páčky bŕzd a voľných koncov a hrán riadidiel prostredníctvom obaľovacieho materiálu, ktorý pohlcuje energiu
  • zadné odrazové sklo je červenej farby (môže byť kombinované s červeným svetlom) je umiestnené v strednej rovine bicykla alebo na chrbte, odeve alebo obuvi cyklistu
  • predné odrazové sklo bielej farby nad povrchom pneumatiky predného kolesa môže byť umiestnené aj na odeve alebo obuvi cyklistu
  • na oboch stranách pedálov, lúčoch predného a zadného kolesa musia byť umiestnené odrazové sklá oranžovej farby, prípadne aj na bočných častiach cyklistického odevu

(2) Za zníženej viditeľnosti musí byť bicykle vybavený svetelnou signalizáciou a osvetlením:

  • nastaviteľné dopredu svietiace svietidlo bielej farby pretínajúce rovinu cesty vo vzdialenosti 20 m od svietidla
  • dozadu svietiace svietidlo červenej farby kombinované so zadným odrazovým červeným sklom so zhodnými fotometrickými vlastnosťami
  • ak sa jedná o zdroj, ktorý zásobuje energiou svietidlá, musí zabezpečiť nepretržitú svietivosť po dobu najmenej 1,5 hod.
  • predné a zadné svetlo svietidla musí byť viditeľné i v noci bez atmosférických porúch, a to na vzdialenosť >150 m

(3) Pneumatiky a ráfiky musia ostať nepoškodené bez trhlín, prasklín, deformácií, aby neohrozovali bezpečnosť jazdy. Takisto aj povrch bicykla musí byť hladký bez ostrých a špicatých výčnelkov.

(4) Bicykel vybavený nosičom batožiny musí byť spoľahlivo pripevnený, aby negatívne neovplyvňoval bezpečnosť jazdy.

(5) Bicykel s pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa je správne pripevnené s pevnými podperami pre nohy dieťaťa a jeho konštrukcia musí spĺňať technické normy a bezpečnostné požiadavky.

(6) Prívesný vozík so šírkou > 1,1 m so zadným odrazovým sklom červenej farby a bočnými odrazovými sklami oranžovej farby môže byť pripojený k bicyklu pevným spájacím zariadením. V prípade zhoršenej viditeľnosti na neho zozadu pripevnite červenú signalizáciu.

Pravidlá platné pre cyklistov

Tzv. cyklistické povinné minimum zahrňuje práva a povinnosti cyklistu, ktoré je povinný dodržiavať na ceste. Jedná sa o kontrolu stavu vášho bicykla, čo robiť v rôznych situáciách a o neustálom overovaní aktuálnosti týchto predpisov. K návrhu týchto zmien dochádza aj preto, lebo sa vyhodnotila štatistika nehodovosti cyklistov na cestách a je veľká snaha predchádzať im. Cieľom týchto zákonov je aj udržanie plynulosti cestnej premávky. Pri hľadaní aktuálnosti zákonov a vyhlášok, aby ste sa pri tom nezahlcovali množstvom nepotrebných alebo nesprávnych informácií, je potrebné si daný zdroj overiť, či je hodnoverný a kedy bol článok o tejto problematike vytvorený.

Ku príkladu môžeme uviesť, že otázka, čo sa považuje za bicykel možno zodpovedať takto: bicyklom sa rozumie: trojkolka, viackolka a viac sedadlové bicykle, teda tandemy poháňané ľudskou silou. Takisto téma nosenia prílb mimo obce je už neaktuálna a rozhodnutie jej nosenia stojí na každom cyklistovi. Aké je riešenie? Čerpanie informácie z oficiálneho právneho a informačného zdroja portálu napríklad z webu Slov-Lex, kde si pekne vyfiltrujete aktuálnosť pravidiel podľa dátumu účinnosti.

Páčil sa vám blog? Prečítajte si aj ďalšie zaujímavé články:

Tím Najšport