Čo je to VO2Max? Sledujte váš pokrok v cyklistike
25.07.2023

Čo je to VO2Max? Sledujte váš pokrok v cyklistike

Pochopiť, ako naše telo reaguje na cyklistický tréning a ako sa zlepšuje naša výkonnosť. Táto hodnota nám poskytuje unikátny pohľad na individuálnu aeróbnu kapacitu a efektívnosť našich svalov pri spracovávaní kyslíka.

V tomto článku sa zameriame na detailné vysvetlenie VO2Max v cyklistike, ako ho môžeme merať a sledovať. V procese demystifikácie VO2Max sa tiež budeme zaoberať niektorými bežnými mýtmi a často kladenými otázkami, ako napríklad ako vek a pohlavie môžu ovplyvniť VO2Max.

Na konci článku zhrnieme dôležitosť sledovania VO2Max v cyklistike a ponúkneme odporúčania pre tých, ktorí sa chcú zamerať na zlepšenie svojho vlastného VO2Max. 

Úvod a význam VO2Max
Ako merať VO2Max
Mýty a nejasnosti o VO2Max
Pár slov na záver

Úvod a význam VO2Max

VO2Max alebo maximálna spotreba kyslíka, je kľúčovým ukazovateľom fyzickej kondície a výkonnosti, ktorý je osobitne relevantný pre cyklistov. Predstavuje najvyššie množstvo kyslíka, ktoré je organizmus schopný prijať pri intenzívnom zaťažení za jednu minútu. Jej úroveň sa uvádza buď v absolútnych hodnotách (1.m-1) alebo je prepočítaná na kilogram telesnej hmotnosti (ml.min-1.kg-1).

VO2Max je pre cyklistov mimoriadne dôležitým ukazovateľom, ako efektívne telo dokáže využiť kyslík, čo je zásadné pre vytrvalostné športy a cyklistiku. V súvislosti s tréningom je VO2Max dynamický ukazovateľ, ktorý sa môže zlepšiť s pravidelným a cieleným tréningom. So zvyšovaním VO2Max pocítia cyklisti množstvo benefitov. Zrazu budú schopní jazdiť rýchlejšie, lepšie zvládnu dlhé trate a efektívnejšie využijú svoj potenciál, čo je kľúčom k zlepšeniu ich celkového výkonu a dosiahnutiu cieľov.

Úvod a význam VO2Max

Ako merať VO2Max

Meranie VO2Max môže byť realizované rôznymi spôsobmi, vrátane klinických testov a výkonnostných odhadov počas tréningu. Klinické testy, ako je napríklad Spiroergometria je najpopulárnejšou metódou, ktorá je používaná na meranie funkcie dýchacieho systému a energetickej efektívnosti organizmu. Spočíva v meraní objemu vdychovaného a vydychovaného vzduchu a koncentrácií kyslíka a oxidu uhličitého v dýchacom plyne počas cvičenia na ergometri (napríklad stacionárny bicykel alebo bežiaci pás).

Spiroergometria začína tým, že subjekt si nasadí masku pripojenú k prístroju, ktorý meria objem a zloženie vdýchnutého a vydýchnutého vzduchu. Subjekt potom začne cvičiť na stacionárnom bicykli alebo bežiacom páse, pričom intenzita cvičenia postupne stúpa. Počas testu sú monitorované rôzne fyziologické parametre, vrátane srdcovej frekvencie a niekedy aj krvného tlaku. Test pokračuje až do vyčerpania alebo do dosiahnutia určeného limitu. Výsledky sú potom analyzované a interpretované s cieľom určiť fyzickú kondíciu jednotlivca, jeho schopnosť využívať kyslík a ostatné relevantné parametre výkonnosti.

Alternatívnou metódou merania VO2Max sú odhady založené na výkone počas tréningu. Tieto odhady často využívajú formuly, ktoré zahŕňajú premenné ako tepová frekvencia a intenzita cvičenia. Hoci tieto metódy nemusia byť tak presné ako klinické testy, sú oveľa prístupnejšie pre bežných cyklistov.

Jednou z metód je FTP (Functional Threshold Power) test. FTP test zahŕňa 20-minútovú jazdu na čo najvyšší výkon. Pred samotným testom sa odporúča robiť zahrievanie a niekedy aj krátke intervaly maximálneho výkonu. Po ukončení 20-minútového testu sa hodnota výkonu (vyjadrená vo wattoch) z týchto 20 minút vynásobí koeficientom 0.95, čo dáva odhad FTP. FTP sá dá následne použiť pre stanovenie tréningových zón v cyklistike a môže pomôcť pri plánovaní tréningov a sledovaní pokroku.

Treba však pripomenúť, že tento test má svoje obmedzenia a výsledky by sa mali interpretovať v kontexte ďalších faktorov, ako je vek, pohlavie, skúsenosti s tréningom a pod. A takisto, podobne ako pri všetkých fyzických testoch, by sa mal vykonávať len vtedy, ak je jedinec v dostatočne dobrej zdravotnej kondícii.

V dnešnej dobe existuje mnoho technológií a aplikácií, ktoré cyklistom umožňujú sledovať svoje VO2Max a pokrok v tréningu. Niektoré fitness náramky a športové hodinky majú integrované funkcie na sledovanie VO2Max, ktoré využívajú data ako tepová frekvencia a rýchlosť na odhad hodnoty VO2Max počas tréningu. K dispozícii sú aj rôzne mobilné aplikácie, ktoré môžu sledovať a analyzovať tréningové dáta na zlepšenie odhadu VO2Max. Tieto technológie a nástroje môžu byť veľmi užitočné pre cyklistov, ktorí chcú sledovať svoj pokrok a zlepšovať svoju fyzickú kondíciu.

Ako merať VO2Max

Mýty a nejasnosti o VO2Max 

Keď sa ponoríme do hĺbky vedeckých poznatkov a výskumu týkajúceho sa VO2Max, nevyhneme sa stretnutiu s rôznymi mýtmi a nedorozumeniami. Niektoré z nich môžu byť zavádzajúce a preto je dôležité ich rozobrať a objasniť. Poďme sa teda pozrieť na dva najčastejšie mýty:

Mýtus 1: VO2Max je len o genetike

Jedným z najrozšírenejších mýtov je presvedčenie, že VO2Max je predurčený iba našou genetikou a nie je možné ho ovplyvniť. I keď genetika skutočne hrá dôležitú úlohu pri stanovení našej "štartovacej" hodnoty VO2Max, nie je to celý príbeh. Vaše VO2Max sa môže značne zlepšiť prostredníctvom cieľavedomého a pravidelného tréningu. Tréningové programy zamerané na zlepšenie aeróbnej kondície môžu zvýšiť VO2Max o značný podiel. Takže hoci máme všetci rôzne "genetické limity", aktívna účasť na tréningu a úsilie, ktoré vynaložíme, majú obrovský vplyv na to, kam sa náš VO2Max môže dostať.

Mýtus 2: Vyššie VO2Max automaticky znamená lepší výkon

Ďalším častým mýtom je presvedčenie, že vyššie VO2Max automaticky znamená lepší výkon v športe. Skutočnosť je taká, že hoci VO2Max je dôležitým ukazovateľom fyzickej výkonnosti, nie je jediným faktorom určujúcim výsledky v športe. Existujú ďalšie kritické dimenzie fyzickej kondície a výkonu, vrátane vytrvalosti, biomechanickej efektívnosti, taktickej schopnosti a psychologickej odolnosti, ktoré majú podstatný vplyv na výkonnostný profil športovca. Okrem toho, niektoré športy a disciplíny si vyžadujú rôzne stupne aeróbnej a anaeróbnej výkonnosti, a preto je dôležité mať vyváženú prípravu. Takže hoci je VO2Max dôležitý ukazovateľ, nesmie byť považovaný za jediný rozhodujúci faktor. Jeho hodnota by mala byť vnímaná v kontexte s množstvom iných faktorov, ktoré sa podieľajú na celkovej športovej výkonnosti.

Mýty a nejasnosti o VO2Max 

Pár slov na záver 

VO2Max je dôležitým nástrojom pre monitorovanie a zlepšovanie fyzickej kondície a výkonnosti v cyklistike. Hoci sledovanie VO2Max môže byť trochu komplexné a môže vyžadovať určitú mieru vedeckého porozumenia, môže to priniesť obrovské výhody pre tých, ktorí sa snažia dosiahnuť svoje cyklistické ciele. Pravidelné monitorovanie a zlepšovanie VO2Max môže výrazne prispieť k vášmu pokroku a úspechu v cyklistike. S výberom vhodného cestného bicykla, vám radi a odborne poradíme online na našom e-shope alebo v kamenných predajniach Najšport, tešíme sa na vašu návštevu.

Páčil sa vám článok? Prečítajte si aj ďalšie podobné blogy:

Tím Najšport