Ako sa správať na lyžiarskom svahu
05.02.2024

Ako sa správať na lyžiarskom svahu

Lyžiarska sezóna je v plnom prúde. Počet lyžiarov sa každoročne zvyšuje, preto je potrebné dodržiavať určitú bezpečnosť. Vo všetkom však musí byť poriadok a práve preto boli vypracované medzinárodné pravidlá na zjazdovkách, známe tiež ako “Biely kódex”, ktorý vytvorila medzinárodná lyžiarska federácia.

Biely kódex
Aké pravidlá treba na lyžiach dodržiavať, aby poistná ochrana platila bez obmedzení?
Lyžovanie - predvídavo a bezpečne

Dvanásť základných pravidiel by mal ovládať každý, kto sa chystá na lyžovačku. Treba predsa poznať svoje práva a povinnosti. Na zjazdovkách sa stretávajú rôzne zdatní lyžiari - od začiatočníkov až po profesionálov. Aby si každý však odniesol nezabudnuteľný zážitok z lyžovačky, je potrebné prežiť deň v zdraví a hlavne bez úrazu. Vzájomná ohľaduplnosť lyžiarov, snowboardistov ale aj nelyžiarov tomu výrazne len prospieva. 

Žiadne pravidlá nezaručia bezpečnosť lyžiara na 100 %, preto treba myslieť na príslušné poistenie - predovšetkým ak sa budete chystať na lyžovačku do zahraničia. Pozor! Kto chce lyžovať mimo zjazdoviek (freeride), mal by uzavrieť špeciálnejšie poistenie. Bežné poistky riešia iba úrazy a škody, ktoré sa stali na vyznačených zjazdovkách. V prípade zistenia alkoholu vás však v žiadnom prípade poistka nekryje.

Biely kódex - Ako sa správať na svahu

Biely kódex

Ohľaduplnosť na svahu - lyžiar je povinný správať sa ohľaduplne, aby neohrozil a nepoškodil zdravie, život a majetok ostatných.

Rýchlosť a štýl jazdy - lyžiar musí prispôsobiť rýchlosť a štýl jazdy svojim schopnostiam, poveternostným podmienkam, terénu a zaľudnenosti svahu. Na miestach, kde je znížená viditeľnosť alebo v dolnej časti zjazdovky, v okolí lanoviek a vlekov či prehustených miest, je potrebné spomaliť.

Zodpovednosť idúceho zvrchu – staré známe pravidlo znie: na svahu je vždy zodpovedný ten, čo prichádza zhora. Musí tak rýchlosť a smer jazdy upraviť s cieľom neohroziť pred ním jazdiacich ľudí. Ide najmä o dostatočný odstup a predvídanie úmyslov ostatných.

Opatrné predbiehanie – pri predbiehaní pomalších je treba dbať na to, aby tí neboli ohrození a mali dostatočný priestor pre svoju jazdu. 

Ohľaduplný rozjazd - každý, kto vchádza na lyžiarsku trať alebo sa chce po zastavení opäť rozbehnúť, musí sa rozhliadnuť a dať prednosť lyžiarom prichádzajúcim zhora. Neočakávaný rozjazd lyžiara stojaceho na mieste sa dá len ťažko predvídať a môže ostatných prekvapiť.

Zákaz státia – považuje sa bezohľadné a zbytočne riskantné, ak lyžiari na trati bezdôvodne zastavujú, a to najmä na zúžených a neprehľadných častiach zjazdoviek. Kritické miesta sú najmä pod terénnymi vlnami, ktoré znemožňujú vidieť prichádzajúcich zvrchu. Človek, ktorý tam spadol musí toto miesto čo najrýchlejšie opustiť.

Chôdza do protismeru - človek pohybujúci sa hore kopcom predstavuje neočakávanú prekážku. Ak tak musí urobiť, mal by kráčať po okraji zjazdovky.

Dodržiavanie značiek – lyžiar je povinný dodržiavať značky a upozornenia na trati. Tie sú časté najmä vo väčších strediskách - napríklad upozornenie o krížení zjazdoviek, označenie nebezpečných miest, príkazy na zníženie rýchlosti alebo iné značky horskej služby či polície. V zahraničí sa ich dodržiavanie kontroluje a pokutuje. Horská záchranná služba pripravuje podobné represie i u nás.

Prvá pomoc – lyžiar je povinný inému pri úraze poskytnúť prvú pomoc. Ďalej označiť miesto nehody nad nehodou, napríklad pomocou skrížených lyžiarskych palíc, oznámiť úraz horskej službe a privolať čo najrýchlejšie odbornú pomoc.

Bezpečnosť lyžiarskeho výstroja - lyžiar môže používať lyžiarsky výstroj len v stave, v ktorom výrobca zaručuje bezpečnosť pri používaní výrobku a je zabezpečený proti samovoľnému uvoľneniu lyže alebo inej súčasti lyžiarskeho výstroja.

Preukázania totožnosti - ak došlo na trati k nehode, každý účastník, prípadne svedok nehody, je povinný preukázať základné údaje o svojej osobe Horskej záchrannej službe alebo zamestnancom strediska.

Vstup na trať - pred začatím a po skončení prevádzky dopravných zariadení je vstup na trať zakázaný - hrozí nebezpečenstvo úrazu so strojmi upravujúcimi trate.

Ako sa správať na svahu - Biely kódex

Aké pravidlá treba na lyžiach dodržiavať, aby poistná ochrana platila bez obmedzení?

  • Žiadny alkohol a omamné látky
  • Zdržiavanie sa len na povolených lyžiarskych tratiach
  • Evidentné nedodržiavanie Bieleho kódexu
  • Dodržiavanie pokynov horskej služby
  • Nevhodný výstroj a nevhodné oblečenie

Lyžovanie - predvídavo a bezpečne

Po krátkom pobyte na veľkých zjazdovkách zistíte, že napriek existencii bieleho kódexu ho značná časť lyžiarov nedodržuje, resp. o ňom nemá ani vedomosti. Je dobré ak si viete v takejto situácii zabezpečiť bezpečnosť svoju a svojich detí. Nižšie je uvedených niekoľko štandardných situácií a signálov, ktoré by vám mali navodiť zvýšenú pozornosť. Situácie sú veľmi podobné ako v cestnej premávke, niekedy nepomôže že vy jazdíte presne podľa pravidiel, ak vám spôsobí problém bezohľadný pirát, spoluúčastník premávky. Užitočné je vznikajúce nebezpečie predvídať, rozoznať a primerane naň reagovať.

Vedľa seba lyžujúci lyžiari 

Ak sa ocitnete s iným lyžiarom jazdiac vedľa seba približne rovnakou rýchlosťou a nastane situácia, kedy jazdíte navzájom opačné oblúky (v jednom oblúku sa približujete a pri ďalšom vzďaľujete od seba) vzniká nebezpečná situácia. V okamihu približovania sa vaše rýchlosti spočítajú a prípadná zrážka môže mať vážne následky. Vyhnúť sa tomu môžete dvomi spôsobmi. Buď podstatne predĺžite oblúk, keď sa pohybujete od seba a vzdialite sa susedovi, alebo výrazne spomalíte rýchlosť. Zrýchliť jazdu by mohla byť tiež lákavá reakcia, ale nesprávna, mohla by totiž napadnúť aj suseda a nebezpečie sa ešte zvýši. Pritom si musíte uvedomiť, že prudká zmena vašej jazdy môže spôsobiť problémy niekomu ďalšiemu, kto jazdí za vami.

Žiaci lyžiarskej školy

Skupinka detí či začiatočníkov označených reflexnými vestami sa pod vedením inštruktora pohybuje po zjazdovke výrazne pomalšie využívajúc veľa priestoru na trati. Inštruktor ich učí dlhé oblúky, alebo traverzujú zjazdovku od okraja po okraj v zoskupení, ktoré sa nazýva húsenica (idú jeden za druhým v tej istej stope). Takúto skupinku obiehajte zásadne ako celok, poza ich stopu, nikdy nie pomedzi žiakov. Ak to nie je možné a musíte prejsť medzi nimi, znížte rýchlosť jazdy na minimum, v opačnom prípade sa vystavíte riziku, že si vás niekto zdatnejší podá. S dodržiavaním tohto pravidla majú problém tí istí jednotlivci, ktorí sa za volantom automobilu chovajú bezohľadne k žiakom autoškoly.

Biely kódex správania sa na svahu

Narcista na lyžiach

Veľký muž, nie príliš zdatný lyžiar, často s dobrým výstrojom, často s upravenou briadkou či fúzikmi... Rozoznáte narcistu? Sú to sebastrední egoisti, bezohľadní k okoliu. Na lyžiach sa predvádzajú, často porušujú pravidlo 2. z bieleho kódexu "prispôsobenie svojim schopnostiam". Ak pridáme jeho bežnú hmotnosť okolo 100kg je jasné, že následky zrážky s takýmto exotom si určite odnesie ten druhý. Pokúste sa upozorniť ho na jeho nebezpečnú jazdu. Väčšinou však nepochodíte (ak neuzná vašu autoritu) a vinník - narcista zareaguje opačne, ako by ste očakávali. Vtedy nahláste incident lyžiarskej polícii, obsluhe, alebo horskej službe. Našťastie stále častejšie vídať, že sa v takej situácii pridá na vašu stranu dostatok slušných ľudí a vinník je spacifikovaný.

Lyžujte predvídavo a bezpečne, zažite veľa kilometrov na lyžiach bez úrazov a pádov.

Ak vás článok zaujal odporúčame prečítať si aj ďalšie podobné blogy:

Tím Najšport.