26.04.2023

Ako postupovať pri nákupe bicykla alebo elektrobicykla na firmu?

V rámci našej služby vám umožníme rýchlo a pohodlne nakúpiť bicykel alebo elektrobicykel na firmu. V prípade daňovej kontroly je potrebné mať po ruke niekoľko argumentov. Napríklad je potrebné preukázať že bicykel alebo elektrobicyklel vo svojom podnikaní potrebujete. Ak podnikáte a využívate svoj bicykel na vybavovanie klientov, cestovanie za dodávateľmi (v rámci firemných záležitostí), tak je to úplne v poriadku a v súlade so zákonom. Podľa zákona o dani z príjmov vo všeobecnosti platí, že výdavky by mali súvisieť so zdaniteľnými príjmami daňovníka a v prípade daňovej kontroly je daňovník povinný dokázať takýto súvis.

Ako účtovať takéto náklady?

 • Vo všeobecnosti v zákone o dani z príjmov nenájdete informáciu či môžete účtovať bicykel alebo elektrobicykel, ako firemný náklad. Za daňový náklad možno považovať výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne daňovníkom, zaúčtovaný (zaevidovaný) v účtovníctve daňovníka.
 • Pri prípadnej daňovej kontrole treba preukázať súvislosť medzi vašou podnikateľskou činnosťou a všetkými jeho zdaniteľnými príjmami. Teda prečo ste práve bicykel uviedli v nákladoch svojej firmy. Daňový úrad by mohol tvrdiť, že sa bicykel používa aj na iné účely ako pracovné, napríklad súkromné, to isté by však mohol tvrdiť aj pri firemnom automobile či inom majetku Vašej firmy.
 • Najlepšie pre vás bude, ak si (najlepšie v písomnej forme) spíšete internú smernicu (resp. predpis) v ktorom by sa zakázalo používanie firemného bicykla na súkromné účely. Daňový úrad nemá ako vyvrátiť toto tvrdenie zákonnými spôsobmi, že bicykel je používaný inak ako na firemné účely, čo je pre vás výborná správa.

Ako funguje odpisovanie?

 • Ak si kúpite bicykel do 1700 €, tak si ho môžete do účtovníctva zaúčtovať ako náklad resp. spotrebu materiálu. Všetko nad sumu 1700 € sa bude daňovo odpisovať počas nasledujúcich 4 rokov.
 • Zákon o dani z príjmov vám umožní uznať paušálnych 80%, ak ide o majetok, ktorý sa využíva aj na súkromné účely. To znamená, že ak si dá firma do daňových výdavkov 80% ceny bicykla, nemusí nijako dokazovať do akej miery je využívaný na podnikanie alebo súkromné účely.

Ako postupovať pri predaji alebo lividácií bicykla či elektrobicykla?

 • Ak sa bicykel nad 1700 € z nejakého dôvodu zlikviduje, tak zostatková daňová hodnota zostáva uznateľná.
 • Pri predaji bicykla nad 1700 € je strata z predaja daňovo uznateľná, preto sa oplatí z tohto hľadiska bicykel likvidovať.

Oprava, servis alebo údržba, dá sa to vôbec zahrnúť do nákladov?

 • Rovnako ako auto, aj bicykel či elektrobicykel potrebuje servis. V tomto prípade je možné považovať náklad na opravu a údržbu vášho bicykla za daňovo uznateľný, musíte však obhájiť daňovú uznateľnosť firemného bicykla.

Aký odpočet DPH si môžete pri kúpe uplatniť?

 • Pri kúpe a servise je možný odpočet DPH. Je potrebné preukázať že sa firemný bicykel využíva na podnikanie a nie na plnenia, ktoré sú od DPH oslobodené. 
 • Ak by bicykel či elektrobicykel slúžil okrem firemného podnikania aj na súkromnú účely, DPH sa dá tiež čiastočne odpísať. Musí však ísť o pomer použitia na podnikanie k celkového rozsahu použitia takýchto služieb alebo majetku.
 • Tento proces je troška zložitejší a závisí od výšky príjmu z podnikania, podľa doby používania hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie, podľa vlastného kritéria, ktorého použitie objektívne zohľadňuje rozsah použitia hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel, ako na podnikanie.

Aká je hrozba pokuty?

 • Ak si kúpi firma napr. bicykel za 1600 € a zaúčtuje si to do daňových nákladov ako spotrebu materiálu a napríklad správca dane posúdi tento náklad v plnej miere, ako daňovo neuznateľný, tak to môže mať pre Vás nasledovné dopady:
 • zvýšenie základu dane o 1600 € zvýšenie dane v sume 21 % x 600 € = 336 €.
 • Maximálna možná pokuta je 10 % p.a., maximom je celý daňový dorub, to jest 336 €, ale len v tom prípade, že by k daňovej kontrole došlo po 10 rokoch, čo je takmer nereálna situácia.
 • Suma dodatočnej dane 336 € je síce nepríjemná, no firma by ju zaplatila tak či tak, keby bicykel do daňových nákladov nezaradila. 

Aké argumenty môžete použiť pri daňovej kontrole?

 • Firemný bicykel používate výhradne na podnikateľské účely a s tým súvisiace účely (napr. presun z miesta sídla firmy ku klientom alebo na rôzne úrady), podobne ako sa používa firemné auto, šetria sa tým náklady spoločnosti na pohonné hmoty, na hromadnú dopravu, chráni sa tým životné prostredie.
 • Firemný bicykel nepoužívate na presu z doma do sídla firmy a ani na súkromné účely.
 • Takýto bicykel musí reprezentovať záujmy firmy, preto bolo nevyhnuté investovať (takú sumu ako uznáte za vhodnú) do kvalitného, dizajnového výrobku. Lacný bicykel by mal nepriaznivé dopady na zníženie image spoločnosti. Taktiež môžete umiestniť firemné logo na propagáciu mena firmy.

Autor článku: daňový poradca, partner daňovo-poradenskej spoločnosti Contax, k.s. e-mail: matus.kuchyna(a)contax.sk